โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


กิจกรรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม  “ วันวิทยาศาสตร์ ”    ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ.  2559
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

กิจกรรมฐานต่างๆ

ฐานที่ 1 หนูน้อยทำเสียงปิ๊บ

ฐานที่ 2 ไปรษณีของเราเอง

ฐานที่ 3 โบกกระพริบ

ฐานที่ 4 อักษรมะนาว

ฐานที่ 5 โทรศัพท์ถ้วยกระดาษ

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444