โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


ภาพกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภัคดี
วันลอยกระทง
พิธีถวายความอาลัย ส่งพระดวงวิญญาณ
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง
วันเยาวชนแห่งชาติ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่
ค่ายคุณธรรม 2559
To Be Number One
วันอาเซียน
ันไหว้ครู 2559
กิจกรรมวันคริสต์มาส 58
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง
กีฬาสี มารดาเกมส์ 58

กิจกรรมค่่ายเรียนรู้สู่โลกกว้างให ้ สิ่งรอบข้างเป็นครู

ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
-กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
-กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
-กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
-กิจกรรมการจัดงานฉลองวันคริสต์มาส 2014
-การแข่งขันกีฬาสีภายใน มารดาเกมส์ ครั้งที่ 8

-โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ได้รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444