โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
     

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัล TOP TEN การวัดความรู้ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

แจ้งกำหนดการ ปีการศึกษา 2563

 

ดูทั้งหมด...
ภาพกิจกรรมระดับประถม
 
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
 

 

ดูทั้งหมด...
ภาพกิจกรรมระดับอนุบาล
วันมาฆบูชา
ทัศนศึกษา 62
   
   

 

ดูทั้งหมด...

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444