โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

น้ำเงินขาวชาวมารดาอุปถัมภ์              เป็นผู้นำแหล่งความรู้คู่วิชา  

นำโรงเรียนของเราตั้งนานมา          สมปรัชญาใช้ความรักชนะทุกสิ่ง

รักชนะเป็นความจริงทุกสิ่งแพ้           รักนั้นแผ่การอภัยให้ไพศาล

รักช่วยเหลือเกื้อกูลพูนบันดาล          รักสมานสามัคคีมีน้ำใจ

ความรู้ดีมีคุณธรรมช่วยนำชาติ        ให้องอาจยืนอยู่คู่สมัย

มีความรู้คู่คุณธรรมนำชาติไทย         พ้นพิบัติผองภัยในโลกา

จงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้         เรียนคำคูรูคำพระเจ้าเฝ้าขยัน

จะอุดมสมบัติปัจจุบัน          แต่สวรรค์นั้นดีกว่าเราอย่าลืม

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444