โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 

รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2546

 

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรม รักการอ่าน สานสู่ฝัน  ด้านการคิดคำนวณ

รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติยอดเยี่ยม

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556


 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444