โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559
วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คุณแม่สมชื่น ผิวเกลี้ยงและ ผู้อำนวยการ สิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ

ภาพกิจกรรม การประกวดหนูน้อยเมืองแพร่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ภาพกิจกรรม การประกวดหนูน้อยเมืองแพร่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

ช่วงบ่าย กิจกรรมกาดมั่วครื่นแครง One Classroom One Product (OCOP)

มีพิธีเปิดกาดมั่วครื้นแครง โดย นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด....

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444