โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 

ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

คลิกเพื่อดาวโหลดผลการสอบ NT เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย

โรงเรียนในแพร่ สพป.แพร่ เขต1

ผลการสอบ LAS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

คลิกเพื่อดาวโหลดผลการสอบ LAS เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย

โรงเรียนในแพร่ สพป.แพร่ เขต1

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444