โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


ปฏิทินกิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม / วันหยุด

19-21 ม.ค. 2560

  • ค่ายพักแรม ลูกเสือ – ยุวกาชาด

16 ม.ค. 2560

  • หยุด วันครู

8-10 ม.ค. 2561

  • สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

30 ธ.ค. 2560 –
2 ม.ค. 2561

  • หยุด ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่

25 ธ.ค. 2560

  • หยุด วันคริสต์มาส

22 ธ.ค. 2560

  • กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017

11 ธ.ค. 2560

  • หยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

5 ธ.ค. 2560

  • หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

1 พ.ย. 2560

  • เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444