โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฏาคม 2558

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วัน / เวลา

08.30-10.00 พัก 10.25-12.05 พัก 13.05-14.45    

วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. 58

คณิตศาสตร์

(คิดเร็ว)

 

ภาษาไทย

(สะกดคำ/การใช้ภาษา)

       
 

คณิตศาสตร์

(ทักษะกระบวนการ)

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร

       

วันอังคาร ที่ 28 ก.ค.58

คณิตศาสตร์

(โจทย์ปัญหา)

           
 

ภาษาไทย

(หลักภาษาไทย)

           
 

 

           

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444