โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

แสดง IMG_2530.JPG

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ทุกคน
ร่วมกันเข้าแถวทำพิธีถวายพระพรในช่วงเช้า

แสดง IMG_2535.JPG

 

  แสดง IMG_2520.JPG

นางสาวพจนีย์  ผิวเกลี้ยง คุณครูใหญ่  ได้กล่าวคำราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

แสดง IMG_2550.JPG

นักเรียนระดับอนุบาลที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรับเกียรติบัตร

 

 

 

 

แสดง IMG_2552.JPG

นักเรียนระดับอนุบาลที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรับเกียรติบัตร

 

แสดง IMG_2581.JPG


นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรับเกียรติบัตร

 

แสดง IMG_2609.JPG

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมกันถ่ายรูปหมู่กับคุณครูใหญ่

 

แสดง IMG_2600.JPG

นักเรียนระดับอนุบาลที่ได้รับรางวัลร่วมกันถ่ายรูปหมู่กับคุณครูใหญ่

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

บอร์ดความรู้วันแม่แห่งชาติ

 


บอร์ดความรู้วันแม่แห่งชาติ


 

 

บอร์ดแม่ลูกผูกพัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนร่วมกันชมภาพแม่ลูกผูกพัน

 

 


ภาพประกวดการแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

นักเรียนร่วมกันชมภาพประกวดการแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

 

การแสดงของนักเรียนเทิดพระคุณแม่ชุดเรารักแม่เท่าฟ้า

การแสดงของนักเรียนเทิดพระคุณแม่ชุดเรารักแม่เท่าฟ้า

 

 

ตัวแทนนักเรียนพูดเกี่ยวกับพระคุณแม่


ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่

 


นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6  ร่วมกันชมการแสดง

 


คณะครูร่วมกันชมการแสดงของนักเรียน

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444