โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

...กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...

วัน ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้น

1

2

3

4

5

6

7

ป.1

Skill

คิดวิเคราะห์

หน้าที่พลเมือง

สอบท่องอาขยาน

ป.2

คิดวิเคราะห์

Skill

หน้าที่พลเมือง

สอบท่องอาขยาน

ป.3

ภาษาจีน

Skill

หน้าที่พลเมือง

สอบท่องอาขยาน

ป.4

หน้าที่พลเมือง

Skill

สอบท่องอาขยาน

ป.5

หน้าที่พลเมือง

สอบท่องอาขยาน

Skill

สอบท่องอาขยาน

ป.6

หน้าที่พลเมือง

สอบท่องอาขยาน

Skill

สอบท่องอาขยาน

 

วันที่่ 10 - 12 ตุลาคม 2559


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เวลา
วัน

08.30 - 10.10 น.

พัก
15
นาที

10.25 – 12.05 น.

พัก
กลาง
วัน

13.05 - 14.45 น.

พัก
15
นาที

15.00 – 15.50 น.

วันจันทร์
10 ต.ค. 59

ภาษาอังกฤษ
(Writing)

วิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ 1)

สังคมศึกษา
(ฉบับที่ 1)

ศิลปะ

คณิตศาสตร์
(โจทย์ปัญหา)

วิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ 2)

สังคมศึกษา
(ฉบับที่ 2)

วันอังคาร
11 ต.ค. 59

คณิตศาสตร์

(คิดเลขเร็ว)

ภาษาไทย
(หลักภาษาไทย)

ประวัติศาสตร์
(ฉบับที่ 1)

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ
(Reading Conversation)

ภาษาไทย
(การใช้ภาษาไทย)

ประวัติศาสตร์
(ฉบับที่ 2)

วันพุธ
12 ต.ค. 59

ภาษาไทย
(สะกดคำ)

ภาษาอังกฤษ
(Grammar)

สุขศึกษาพลศึกษา

-

 

 

 

 

 
     

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444