โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2016
ใน วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559

เนื่องในโอกาสฉลองคริสต์มาส 2016 ซึ่งเป็นวันฉลองสำคัญของโรงเรียนและได้มี การจัดฉลองทุกปี แต่ในปีนี้เนื่องจากอยู่ช่วงของการบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ยังคงมีบรรยากาศแห่งความโสกเศร้า อาดูร ดังนั้น ทางโรงเรียนขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมในปีนี้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์แก่นักเรียนกตัญญูแต่ขาดแคลนของ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และ ทุนมูลนิธิยอแซฟพิทักษ์ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

2. การมอบเหรียญทองคำให้แด่คุณครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานาน 10 ปี

3. พิธีส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาส มอบของขวัญ ส่งความสุขให้แก่คณะครู บุคลากร และนักการของโรงเรียน

4. การส่งความสุขให้กับนักเรียนอนุบาลด้วยการมอบของขวัญให้นักเรียนระดับอนุบาล

5. กิจกรรม สอยดาว และกิจกรรม กาดมั่วครัวละอ่อน ด้วยการออกร้านขายอาหารของ นักเรียนระดับชั้นปีที่ 4-6

6. กิจกรรม จับฉลากแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียน

การรับ – ส่ง นักเรียน

การส่ง นักเรียน ตอนเช้า  (ก่อนเวลา 08.00 น.)
     ระดับอนุบาล   ส่งนักเรียนด้านหลังโรงเรียน บริเวณการไฟฟ้าเก่า
     ระดับประถม   ให้วนรถส่งนักเรียนด้านแผนกประถมได้ถึง เวลา 08.00 น.


หมายเหตุ 

* ผู้ปกครองที่นำรถจักรยานยนต์มา สามารถนำไปจอดด้านหลังโรงเรียน บริเวณไฟฟ้าเก่า
** ไม่อนุญาตให้จอดรถยนต์ในบริเวณโรงเรียนและ หลังโรงเรียนบริเวณไฟฟ้าเก่า


การรับ นักเรียน
ระดับอนุบาล   รับนักเรียนกลับ ด้านหลังโรงเรียน บริเวณไฟฟ้าเก่า เวลา 12.00 น.
ระดับประถม   รับนักเรียนกลับ ด้านหน้าแผนกประถม เวลา 13.00 น.


หมายเหตุ 

* ผู้ปกครองที่จับนักเรียนกลับก่อนเวลา ให้ติดต่อที่ห้องธุรการ
** ผู้ปกครองที่รับเด็กอนุบาลกลับ แล้วต้องการรับพี่ประถมกลับ ให้ติดต่อที่ห้องธุรการ

การแต่งกายของนักเรียน

*****นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง หรือ ชุดหม้อฮ้อม

 

 

 
  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444